Hệ thống chuỗi cửa hàng thể thao chất lượng hàng đầu Việt Nam

Chính sách bảo mật

Công ty Cổ phần Livan cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách hàng. Quý khách hàng vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật thông tin” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
1. GIỚI THIỆU

1.1. Chào mừng bạn đến với nền tảng website Livan Sport được vận hành bởi Công ty Cổ phần Livan (gọi riêng và gọi chung là, "Livan", “Livan Sport”,  "chúng tôi", hay "của chúng tôi"). Livan nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với website của chúng tôi. Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật" hay "Chính sách") được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

1.2. "Dữ Liệu Cá Nhân" hay "dữ liệu cá nhân" có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.

1.3. Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây bạn xác nhận bạn đã biết rõ và đồng ý toàn bộ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bao gồm cả thông qua việc đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Website của chúng tôi. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ hoặc Nền Tảng, bao gồm giao dịch của bạn, được xem là bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật này.

1.4. Chính sách này áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng, điều khoản chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không nhằm ghi đè những thông báo hoặc các điều khoản đó trừ khi chúng tôi có tuyên bố khác.

1.5. Chính sách này được áp dụng cho Người mua đang sử dụng Dịch vụ trừ khi có tuyên bố rõ ràng ngược lại.

2. KHI NÀO LIVAN SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

2.1. Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

Khi bạn mua hàng online hoặc trực tiếp tại các cửa hàng thuộc quản lý của Livan và đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của mình.

Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm thông tin để chúng tôi giao hàng đến bạn

Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại, thư từ, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;

Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Nền tảng hoặc Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các Nền tảng hoặc Trang Web của chúng tôi;

Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi chẳng hạn như mỗi khi bạn đặt mua hàng;

Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;

Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì; và/hoặc  khi bạn thực hiện các hoạt động khác trên Nền tảng của chúng tôi.

Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập.

2.2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn từ bạn, các công ty liên kết, các bên thứ ba và từ các nguồn khác ví dụ như đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển, thanh toán)

2.3. Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác cho chúng tôi (ví dụ như thành viên gia đình, bạn bè hoặc những người trong danh sách liên hệ của bạn). Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của họ để xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo Chính sách này.

3. LIVAN SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

3.1. Trừ trường hợp được quy định khác đi trong Chính sách này, dữ liệu cá nhân mà Livan có thể thu thập bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và (theo quy định của Luật riêng tư) như được liệt kê dưới đây:

Họ tên;

Địa chỉ email;

Ngày sinh;

Địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hóa;

Số điện thoại;

Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video;

Dữ liệu truyền thông hoặc liên lạc, ví dụ như các tùy chọn nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba của bạn, tùy chọn phương tiện liên lạc và lịch sử thông tin liên lạc với chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và các bên thứ ba khác;

3.2. Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và bạn đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh bất cứ thông tin nào được bạn cung cấp.

4. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

4.1 Như với hầu hết các trang web, thiết bị của bạn gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về bạn, được một máy chủ web ghi lại khi bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Thông tin này thông thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà bạn đã truy cập đến trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. 

4.3. Như khi bạn xem các trang trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, khi bạn xem các nội dung và quảng cáo và truy cập vào phần mềm khác trên Nền tảng của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ, các thông tin có thể được gửi đến cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, hệ điều hành, v.v..); nhưng, thay vì các số lượt xem trang, thiết bị của bạn gửi đến chúng tôi các thông tin về nội dung, quảng cáo được xem và/hoặc phần mềm được cài đặt bởi các Dịch vụ và Nền tảng và thời điểm.

5. CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG COOKIES

5.1 Quy tắc sử dụng cookie của Livan

Quý khách được thông báo rằng Livan sử dụng cookie để gia tăng trải nghiệm mua sắm trên trang web https://livansport.com/ Bằng cách truy cập trang web, bạn đã đồng ý cho Livan sử dụng cookies trên thiết bị của mình.

Chính sách Cookie của Livan đưa ra dưới đây để xác định rõ quyền hạn và tính minh bạch trong việc sử dụng các dữ liệu khi khách hàng truy cập vào website. Bao gồm hai nội dung chính: 

COOKIE LÀ GÌ?

Cookies, hoặc các công cụ đo lường tương tự, là dữ liệu được máy chủ sử dụng để gửi thông tin trạng thái đến trình duyệt của người dùng và thiết bị của người dùng xác nhận và gửi lại thông tin về máy chủ của trang web.
Thông tin trạng thái bao gồm nhiều yếu tố, ví dụ: số ID của phiên truy cập, ngôn ngữ, điện thoại hay máy tính, hệ điều hành Android hay IOS, v.v...

Cookies được sử dụng để lưu trữ thông tin trạng thái ngắn hạn trong thời gian bạn truy cập các trang khác nhau trên cùng một trang web hoặc khi bạn trở lại lướt web sau một khoảng thời gian không sử dụng. 

CÁC COOKIE TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ LÀM GÌ?

LIVAN sử dụng cookie và các công cụ đo lường khác, đặc biệt cho các mục đích chính sau:

Cookies rất cần thiết để tạo điều kiện cho việc điều hướng trên Trang web:

Quản lý xác thực người dùng Internet và bảo mật liên quan và đảm bảo hoạt động đúng của mô-đun xác thực;

Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hướng, đặc biệt bằng cách xác định "các tuyến kỹ thuật" điều hướng;

Giữ lại thông tin theo đó người dùng Internet đã thấy biểu ngữ thông tin "cookie" được hiển thị và tiếp tục.

Thực hiện các biện pháp bảo mật (ví dụ: khi bạn được yêu cầu đăng nhập lại nội dung hoặc dịch vụ sau một thời gian nhất định hoặc để đảm bảo Trang web hoạt động đúng và bạn đang sử dụng các tính năng kỹ thuật chính của nó như đo lường hiệu suất và điều hướng lỗi, quản lý phiên người dùng, v.v.). 

Cookies của các chức năng. Những cookie đáng chú ý là:

Điều chỉnh Trang web theo tùy chọn hiển thị theo thiết bị của bạn (ngôn ngữ, tiền tệ, độ phân giải hiển thị, hệ điều hành được sử dụng, cấu hình và cấu hình hiển thị của các trang web và vị trí của nó, v.v.);

Ghi nhớ một số thông tin nhất định mà bạn nhập trên Trang web để tạo điều kiện và cá nhân hóa trình duyệt tiếp theo của bạn (đặc biệt là hiển thị tên và họ của người dùng Internet được xác định nếu anh ta có tài khoản người dùng);

Cho phép bạn truy cập vào không gian cá nhân của mình nhanh hơn bằng cách ghi nhớ số nhận dạng hoặc dữ liệu mà bạn đã chỉ ra trước đó. 

Cookies được sử dụng để đo lường việc sử dụng Trang web của người dùng (đo lường đối tượng): Những cookie này giúp chúng tôi hiểu các tương tác của bạn với Trang web (các trang được truy cập nhiều nhất, các ứng dụng được sử dụng, v.v.); những cookie này có thể được sử dụng để biên dịch thống kê hoặc để kiểm tra các màn hình khác nhau nhằm cải thiện sự quan tâm và công thái học của các dịch vụ của chúng tôi.

Cookies dành cho quảng cáo: Những cookie này có mục đích cung cấp cho bạn không gian quảng cáo, nội dung được nhắm mục tiêu có liên quan có thể khiến bạn quan tâm (ưu đãi tốt nhất, giảm giá, ...) trên cơ sở sở thích, duyệt, tùy chọn, v.v... và giới hạn số lần xuất hiện quảng cáo.

Cookies liên kết: Những cookies này cho phép nhận dạng thông tin của bên thứ ba trên trang web đã chuyển hướng người dùng (Ví dụ khi bạn ấn vào liên kết truy cập vào trang Shopee/ Lazada/ Tiktok/ Youtube/ Facebook/ Zalo của Livan trên website)

Cookies của các mạng xã hội (được đặt bởi bên thứ ba): Những cookie này cho phép bạn chia sẻ ý kiến của mình trên Trang web và chia sẻ nội dung trên các mạng xã hội (ví dụ: "Chia sẻ" hoặc "Tôi thích" các nút ứng dụng từ các mạng xã hội). 

Khi bạn truy cập trang web livansport.com lần đầu tiên, bạn sẽ được thông báo, bởi sự hiện diện của biểu ngữ thông tin trên trang chủ. Trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc xem nội dung do Livan cung cấp, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ. Những thông tin này bao gồm:

Các chi tiết về cách khách hàng sử dụng dịch vụ của Livan chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm.

Địa chỉ giao thức Internet.

Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian bạn yêu cầu và URL giới thiệu.

Cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc Tài khoản của khách hàng

Livan cam kết các Cookies được cài đặt chỉ nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm người dùng trong thời gian truy cập website, Livan sẽ không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào trừ khi bạn tự tay nhập vào trang web, ví dụ:nhập thông tin mua hàng, nhập Email nhận ưu đãi...

Điều tất nhiên, các thông tin bạn nhập vào website sẽ được bảo mật an toàn tuyệt đối. 

QUYỀN CỦA BẠN VỚI COOKIE TRÊN WEBSITE LIVAN SPORT

Bạn có toàn quyền thay đổi cookie và các công cụ đo lường trên Website Livan. Các Cookie sẽ được thông tin và lưu trữ trong phần cài đặt trình duyệt trên thiết bị, bạn có thể truy cập để quản lý, điều chỉnh hoặc loại bỏ tùy ý muốn                                             
Để quản lý cookie và lựa chọn của bạn, cấu hình của mỗi trình duyệt là khác nhau. Nó được mô tả trong menu trợ giúp của trình duyệt của bạn, nó sẽ cho bạn biết cách thay đổi tùy chọn cookie của bạn.

Đối với Internet Explorer  

Đối với Safari   

Đối với Chrome 

Đối với Firefox    

Đối với Opera    

Đối với Cốc Cốc

Bạn cũng hoàn toàn có thế sử dụng "Chế độ ẩn danh" của trình duyệt để truy cập Website Livan, bằng cách này sẽ không có bất kì cookie nào có thể được cài đặt trên thiết bị.

6. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

6.1. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

Để xử lý đơn đặt hàng của bạn với chúng tôi;

Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ

Để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết khách hàng;

Để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;

Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để giới thiệu sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo sự quan tâm của bạn, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;

Để cung cấp các chương trình và ưu đãi khách hàng thường xuyên, ví dụ như: chương trình khách hàng thân thiết, ưu đãi và các chương trình khuyến mãi

Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết.

Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy định;

Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn; và/hoặc

bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

(gọi chung là “Các Mục Đích”)

6.2. Bạn xác nhận, cho phép và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thông tin của bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy với lý do chính đáng; Livan tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết và chính đáng để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) tuân thủ yêu cầu từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với Livan; (c) thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chính sách Bảo mật này; (d) đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng

7. LIVAN BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO

7.1. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi. Chỉ những bộ phận nội bộ được sử dụng thông tin lưu trữ của khách hàng bao gồm: Bộ phận Marketing, Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng, Bộ Phận Nhân viên bán hàng tại cái cửa hàng và đội ngũ bán hàng online, vận chuyển.

7.2. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn phù hợp với các quy định của Luật riêng tư hiện hành hoặc khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu trữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. 

7.3 Thông tin lưu trữ ở đâu:

Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ tại máy chủ của công ty có trụ sở chính tại: Tầng 1, Nhà D, Khu văn phòng Vinaconex 1, Số 289A Khuất Duy TIến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

8. LIVAN CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN THU THẬP TỪ NGƯỜI TRUY CẬP HAY KHÔNG?

8.1 Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải sử dụng, xử lý, tiết lộ và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba ở Việt Nam vì một hay nhiều Mục Đích nói trên, và việc tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thay mặt chúng tôi hoặc ngược lại, vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các bên thứ ba và các công ty liên kết của chúng tôi giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là dữ liệu cá nhân của bạn vẫn còn cần thiết cho những việc nêu trên Mục đích Các bên thứ ba như thế bao gồm: các đơn vị vận chuyển hàng hoá đến bạn

8.2. Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng. 

8.4. Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân được gửi đến hoặc có trên trang web, các công nghệ có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc hành vi tấn cung tinh vi bởi kẻ xấu mà không phải lỗi của chúng tôi.

13. BẠN CÓ THỂ RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý, YÊU CẦU HẠN CHẾ XỬ LÝ, PHẢN ĐỐI XỬ LÝ, YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN, TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

13.1. Rút Lại Sự Đồng ý, Yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu

13.1.1 Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép, yêu cầu hạn chế, phản đối trong việc thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại địa chỉ email tmdt@livansport.com hoặc gọi đến số 18001213, và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự cho phép, yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ đến bạn và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa bạn và/hoặc giao dịch mà bạn có với Chúng tôi.

13.2. Yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân

13.2.1. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của chính bản thân bạn cho bạn bằng cách gửi yêu cầu cho Chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại địa chỉ email tmdt@livansport.com hoặc gọi đến số 18001213. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc của các tổ chức, cá nhân khác cho bạn với điều kiện bạn phải cung cấp được ủy quyền hợp lệ hoặc tài liệu khác chứng minh chấp thuận của chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật.

13.2.2. Yêu cầu của bạn chỉ được coi là hợp lệ và được chấp nhận xử lý khi có đầy đủ các thông tin cần thiết và sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định của Luật riêng tư hiện hành.

13.2.3. Trong trường hợp yêu cầu của bạn là hợp lệ theo quy định của pháp luật và thuộc trường hợp chúng tôi được phép cung cấp dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn thông qua các phương thức liên lạc phù hợp về thời gian, địa điểm, hình thức cung cấp dữ liệu cá nhân, phương thức, thời hạn thanh toán (nếu có) và chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân theo đúng thông báo này và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

13.2.5. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

14. THẮC MẮC, QUAN NGẠI HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

14.1. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu bảo vệ hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Email: tmdt@livansport.com

Số điện thoại: 18001213

14.2. Quy trình xử lý lý thắc mắc khiếu nại 

Tiếp nhận khiếu nại qua mail hoặc số điện thoại

Xác nhận khiếu nại của khách hàng

Phản hồi lại khách hàng trong vòng 03 - 05 ngày

Đóng khiếu nại.

15. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

- Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website https://livansport.com/

16. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên https://livansport.com/ được Livan cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Livan. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Livan sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Ban quản lý https://livansport.com/ yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý https://livansport.com/  không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Ngoài ra, nếu cần tư vấn thêm bất cứ thông tin liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 18001213 để nhận hỗ trợ miễn phí!

___________

CÔNG TY CỔ PHẦN LIVAN
Hotline: 18001213 (miễn phí cước gọi)
Hệ thống cửa hàng: https://livansport.com/pages/trang-danh-sach-cua-hang
Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH I SPORT
Xóm 12, Giao Hương, Giao Thuỷ, Nam Định